Denison Hydraulics Parts List    

Sr.No. Item
Single Vane Pump
1 T6C 003 TO 022
2 T6C 025 & 028
3 T6C 031
4 Adder for Shaft 3
5 T6D 014 TO 038
6 T6D 042 TO 061
7 Adder for Shaft-3
8 T6E 045 TO 062
9 T6E 066 & 072
10 T6E 085
11 Adder for Shaft 3
Double Vane Pump
12 T6CC 003 TO 022 & 003 TO 022
13 T6CC with 25 TO 31 Kit on One Side
14 T6CC with 25 TO 31 Kit on Both Sides
15 Adder for Shaft 3 & SHAFT 5
16 T6DC 014 TO 038 & 003 TO 022
17 T6DC 014 TO 038 & 025 TO 031
18 T6DC 042 TO 061 & 003 TO 022
19 T6DC 042 TO 061 & 025 TO 031
20 Adder for Shafts 2, 3, 5
21 T6EC Any Combination
22 Adder for Shaft 3
23 T6ED 045 TO 085 & 014 TO 038
24 T6ED 045 TO 085 & 042 TO 061
25 Adder for Shaft 3
26 T6DCC Pump Any Combination
27 Adder for Shaft 3
28 M3B Series Motors 12,18,27 &36
Spare Parts
"C" Type Cartridge Kit
1 B03 TO B22
2 B25 T0 B31
"D" Type Cartridge Kit
3 B14 TO B38
4 B42 TO B61
"E" Type Cartridge Kit
5 045 TO 062
6 066 TO 072
7 85
Pressure Controls for Die Casting Machines
8 R1V-3-S1-V241
9 R1U-1-S1-V247
10 R1V-1-S1-V299
11 VV01 321 GOQ E1
12 VV01 311 G0Q E1